OŠ Planina pri Sevnici

Vizija Šole

Z roko v roki želimo v odprti šoli pomagati učencem
poiskati pot do kvalitetnega in uporabnega znanja ter
okrepiti človeške vrednote in
slediti napredku na področju izobraževanja in znanosti.

Preberite več

Naša šolska himna

Na tej povezavi pa ji lahko tudi prisluhnete: ŠOLSKA HIMNA

Zgodovina

Šola na Planini ima svoj začetek leta 1798 pri Sv. Vidu – današnji Šentvid (o tem je v graškem deželnem arhivu ohranjen dopis), kjer je bila kasneje odprta samostojna šola. Poučevali so duhovniki.

Ta zasebna šola je delovala, dokler ni bila na Planini odprta javna trivialna šola leta 1817, v kateri je začel poučevati prvi laični učitelj Jožef Kovač. Pouk je bil v občinski hiši na Planini. Šolski okoliš je obsegal Planino, Sv. Vid, Zagorje, Prevorje, Dobje in Jurklošter. V začetku je šolo obiskovalo 60 otrok.

1822 so sezidali novo šolsko poslopje, ki je bilo uporabno do druge svetovne vojne. Leta 1865 pa so pri Sv. Vidu ponovno odprli zasebno šolo, njeno odprtje je podprl tudi Anton Martin Slomšek.

Šolo na Planini je podpiral zdravnik dr. Jože Gorišek, lastnik tiskarne na Dunaju, ki je tiskala tudi slovenske šolske knjige. To šolo je obiskovala znana domačinka pisateljica Ana Wambrechtsammer. Pouk je bil do leta 1849 v nemškem jeziku.

Decembra 1944 so ustaši in Nemci napadli in požgali Planino, požgana je bila tudi šola. Nova šola je bila končana šele v šolskem letu 1953/54, ker pa to poslopje ni ustrezalo pogojem za sodoben pouk, so leta 1970 pričeli graditi novo, kjer se je začel pouk 1. decembra 1971. Po otvoritvi so jo poimenovali po Kozjanskem odredu, leta 1991 pa se je ponovno preimenovala v osnovno šolo Planina.

2. maja 1974 je Planino in šolo obiskal predsednik Josip Broz – Tito.

2. novembra 2011 se je začela prenova šole. Pouk se je odvijal do konca šolskega leta na nadomestnih lokacijah: KS Planina pri Sevnici (5.-8. razred), Bar Tina (9. razred), nekdanja banka (2.-5. razred), Gasilski dom Planina pri Sevnici (1. razred) in Zdravstveni dom Planina pri Sevnici (ravnateljica, tajništvo in računovodstvo).

Otvoritev prenovljene šole je bila 1. septembra 2012.