OBISK KEKČEVE DEŽELE

Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce,
v drugi roki zlati smeh.

Tudi nam se je smejalo, saj smo v torek, 10. maja, obiskali Kekčevo deželo. Nas je bilo  strah Bedanca in Pehte? Kje pa, Bedanec sploh ni tako strašen in še sov se boji, zato ga ni bilo težko pregnati z glasnim skovikanjem. Pa tudi Mojca, Brincelj in Kekec so nam pomagali. Teta Pehta pa je imela dober dan, zato je bila zelo prijazna. Ponudila nam je tudi čaj in pecivo.