Naša šola je ena izmed 44 šol v Sloveniji, na katerih se s sklepom ministra nadaljuje ”Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli”.

Izvajanje obsega:

 • uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razred,
 • uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7. razred, kar se nato nadaljuje v 8. in 9. razredu,
 • uvajanje in preizkušanje izvedbenih modelov razširjenega programa in v okviru tega naslednjih vsebinskih sklopov: Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok, Kultura in tradicija, Druge vsebine in dejavnosti, povezane z obveznim in razširjenim programom življenja in dela šole,
 • preizkušanje modelov razširjenega programa,
 • priprava in preizkušanje modela programskega financiranja razširjenega programa.

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami.

Z razširjenim programom torej osnovna šola prispeva k:

 • odpravljanju vrzeli, poglabljanju in nadgrajevanju ciljev obveznega programa osnovne šole,
 • doseganju ciljev razširjenega programa,
 • večji izbirnosti in participaciji učenk in učencev,
 • razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,
 • bolj poglobljenemu spoznavanju posebnosti posameznih učencev in tako večjim možnostim za udejanjanje načela individualizacije,
 • razvijanju učenčevih interesov, spretnosti in znanja,
 • razvijanju učnih in delovnih navad,
 • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

Nadarjeni učenci so pod vodstvom mentorice Nine Gradič Planko izdelali filmček o dejavnostih razširjenega programa v šolskem letu 2018/2019. Vabljeni k ogledu.

RAZŠIRJENI PROGRAM V ŠOL. LETU 2018/2019 – predstavitveni video