UPORABA ZAŠČITNE MASKE V ŠOLI NI VEČ OBVEZNA

V soboto, 5. 3. 2022, je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katerim je spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih mask.

Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa.

Za ostale obiskovalce šole ni sprememb, kar pomeni, da je uporaba maske v šoli še naprej obvezna.

Prav tako ni sprememb pri dejavnostih izven šolskih prostorov, kjer moramo še naprej upoštevati ukrepe, ki veljajo na kraju izvedbe dejavnosti.