31. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT

V sredo, 21. 4., sem se udeležila 31. nacionalnega otroškega parlamenta, ki je letos zaradi izrednih razmer potekal na daljavo preko Zooma. Na dogodku nas je sodelovalo 115 mladih predstavnikov, skupaj z mentorji in drugimi gosti pa se nas je 31. nacionalnega Otroškega parlamenta udeležilo preko 200 udeležencev.

Letošnja tema je bila tako kot lani “POKLICNA PRIHODNOST”. Na začetku so nas pozdravili predsednik Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič in predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

Vir fotografije: spletna stran Zveze prijateljev mladine Slovenije (dostopno na https://www.zpms.si/2021/04/21/zakljucek-31-otroskih-parlamentov-moja-poklicna-prihodnost)

Nato smo se razdelili v deset skupin, kjer smo debatirali o različnih temah in imeli možnost povedati svoje mnenje in ideje za izboljšavo šolskega sistema. Teme, o katerih smo razpravljali, so bile med drugim naslednje: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv Covid-19 na izbiro poklica. Na koncu je vsaka skupina predstavljala svoje ugotovitve, najpomembnejše, ki so navedene tudi na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije, pa so:

 • V osnovnih šolah bi potrebovali več prakse in informacij o različnih poklicih.
 • Smiselno bi bilo povezovanje učnih predmetov in predstavitev poklicev.
 • Ker med šolami obstajajo velike razlike glede ocen, predlagamo ponovno uveljavitev sprejemnih izpitov.
 • Nekatere poklice bodo nadomestili roboti, nekaterih poklicev ne bo več.
 • Poklici, kjer je potreben človeški stik, bodo vedno potrebni in jih tehnika ne bo mogla nikoli nadomestiti. Novi poklici v prihodnosti bodo zahtevali nova znanja, veščine ter večopravilnost. Tudi medpoklicno povezovanje.
 • Do poklica vodi nešteto poti, kot so delovne navade, želje, šola, osebne vrednote, trg zaposlitve, tudi sreča. Potrebno se je naučiti delovanja v različnih skupnostih in okoliščinah. Verjeti moramo vase, graditi samopodobo in se znati samoodločati. Potrebujemo podporo staršev in svobodno izbiro poklica.
 • Digitalni svet ima tudi prednosti, več ljudi je imelo možnost ogleda informativnih dnevov.
 • Ne smemo pozabiti na ravnovesje med digitalnim in realnim življenjem.
 • Znanje tujih jezikov nam omogoča zaposlovanje v tujini. Vendar pa izražamo tudi željo ostati v Sloveniji, kjer poznaš jezik, imaš družino in je varna država. Več financiranja bi bilo treba nameniti razvijanju slovenskega zaposlitvenega trga.
 • Želimo si, da ob epidemiloloških valih država ne bi ustavljala celotne ekonomije, še posebej pa ne šol.
 • Slovenija potrebuje Ministra za srečo.

Srečanje smo zaključili z mislijo: “Bodimo vztrajni, verjemimo vase in gradimo na samopodobi!”

Ema Jesenko