DIŠI PO KOSTANJU

Luka, 5. r.: V šoli smo pekli kostanj, zato sem ga prinesel veliko. Med tem ko smo čakali, da bo pečen smo igrali nogomet. Ker smo jedli kostanj, smo zamudili

petnajst minut pouka. Kostanj je bil zelo dober.

Žan, 5. r.: Kostanj sem nabiral pri sosedu v pašniku in v njem se bile krave.