ERASMUSOVCI SO SE POSLOVILI

Zadnje dopoldne smo z našimi prijatelji iz Grčije, Italije, Španije in Velike Britanije preživeli ob vsebinah o varni rabi interneta ter ob športnih igrah v telovadnici.

 

 

Gostom smo podelili priznanja za udeležbo, potem pa se poslovili. Bilo je zelo čustveno – kot bi naše solze tekmovale z dežnimi kapljami, ki so ta dan tudi na gosto padale z neba.

Naši gostje so dan nadaljevali v Tehnoparku, v petek pa odpotovali domov – Italijani z vlakom, ostali pa z letali.

 

Še isti dna smo ulovili nekaj vtisov petošolcev:

V telovadnici smo igrali T-ball, plezali in plesali. T-ball in ples so znali zelo hitro. Plesali smo štorklje in makareno.

Luka

V redu je bilo in najbolj sem si zapomnil, ko se je moj prijatelj zaljubil v Grkinjo. Malo manj je znal angleško in je rabil prevajalnik. Ta teden je bil zelo zabaven in zanimiv, ker smo se pogovarjali po angleško

Markus

Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo bili pri športu skupaj. Bili smo tudi na igrišču. Oni so šli v Ljubljano in na kmetije. Bilo mi je dobro in upam, da bodo še prišli.

Janja

Vsak dan smo skupaj s Španci in Italijani igrali nogomet in smo se spoprijateljili z vsemi, ki so bili na obisku v Sloveniji. Obiskali so Ljubljano, Celje, našo Planino. V četrtek je Tiago praznoval rojstni dan in smo skupaj zapeli pesem za rojstni dan.

Žan

Prvi dan projekta Erasmus +  so v 5. razred prišli trije Britanci iz ExMouthaa in tri Grkinje iz Gravene. Na urniku smo imeli GUM in ŠPO. Pri glasbi smo plesali in peli slovenske ljudske plese in pesmice, Britanci  so nas naučili še pesem o prijateljstvu v angleščini in moja sošolka ter jaz sva vsaka zaigrali na flavto in na klavir. Pri športu pa smo delali vaje za nogomet.

Zara

Prvi dan smo v 5. razredu tujce sprejeli tako , da sva s sošolko nekaj zaigrali na na flavto in klavir. Povedi v angleščino sta prevedla moja sošolca. Zaplesali smo kujtre šivat in druge slovenske plese. Po projekciji smo gledali tudi grški ples. Imeli smo šport, pri katerem smo igrali nogomet oz. FOOTBALL

Doroteja

V spominu mi bo ostalo. ko smo se učili ples v učilnici in se spoznavali. Igrali smo več različnih iger, skupaj telovadili skupaj in gledali smo film.

Tjaša