INTERVJUJI Z DELAVCI NAŠE ŠOLE

V 8. razredu učenci spoznavajo besedilno vrsto intervju in imajo za nalogo sestaviti tudi svojega. To šolsko leto so o tem in onem vprašali nekaj manj opaznih delavcev naše šole, mogoče res manj opaznih, a če svojega dela ne bi opravljali, bi se temelji šole zatresli morda celo bolj, kot jih je zatresel korona virus. V naslednjih dneh pridejo pred vas v rubriki Beležimo in dokumentiramo pogovori s čistilkama, kuharico, tajnico, hišnikom Tonijem (ki je bil v času pogovora tik pred odhodom v pokoj), svetovalno delavko in knjižničarko ter novim učiteljem športa Rokom. Aha, tudi glasbenik Davor Pušnik je “zašel” mednje. Berite in si krajšajte tale korona čas tudi tako