IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se uvaja izobraževanje na daljavo spodaj naštete razrede, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi slabim epidemiološkim razmeram v teh razredih (večje število samoizolacij in karanten).

Za 2. razred traja izobraževanje na daljavo od 2. do 4. 2. 2022, za 4. razred 3. in 4.  2. 2022, za 7., 8. in 9. razred pa 4. 2. 2022.

V sredo, 9. 2. 2022, bo pouk za vse razrede potekal v šoli. Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.