KARANTENE IN IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Spoštovani starši!

Na Nacionalnem Inštitutu za javno zdravje (NIJZ) se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo šole, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo na nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejete sezname visokorizičnih kontaktov NIJZ obravnava po vrsti glede na čas prejema.

Ob morebitni potrjeni okužbi v oddelku bomo v šoli ravnali v skladu z navodili, kar pomeni, da bomo pričeli z izobraževanjem na daljavo. Starši boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Hvala za razumevanje.