NADALJEVANJA POUKA NA DALJAVO

Dragi učenci, spoštovani starši,

pouk na daljavo se nadaljuje za vse učence. Od 7. 12. 2020 dalje je verjetnejša vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi, če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji. O tej odločitvi boste pravočasno obveščeni.

V četrtek, 26. 11. 2020, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021. V sklepu je določeno, da se vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učenke oz. učence 9. razreda, za katere traja do 15. junija 2020. Določeno je tudi manjše število ocen, ki jih je potrebno pridobiti v tem šolskem letu.

V želji, da se čimprej vrnemo v šolske klopi vas lepo pozdravljam. Upoštevajte predpisane preventivne ukrepe in pomagajte izboljšati epidemiološko sliko.

Bodite zdravi.

Matejka Zendzianowsky, ravnateljica