»Največkrat sem do sedaj popravljal ure«

Bogdan Gračner je naš novi hišnik že pol leta. Z njim sva se pogovarjali o tem, kako se je navadil na novo službo in še marsičem.

Ali ste imeli, ko ste se zaposlili za hišnika, že kakšne izkušnje?

Ja. Delal sem v podjetju Tajfun kot vzdrževalec.

Kaj so prednosti in kaj slabosti tega poklica?

Prednosti so, da so učenci in učitelji prijetni. Slabosti ni.

Kako ste se počutili prvi dan dela?

Počutil sem se nelagodno, imel sem veliko tremo.

Ste se hitro spoprijateljili s sodelavci?

Ja, s sodelavci sem se zelo hitro spoprijateljil.

Imate veliko dela in kaj trenutno delate?

Trenutno kosim travo okoli šole.

Kaj je za vas težko in kaj lahko delo?

Težko je, če nimam kaj početi, lahko pa mi je  vse.

S čim je na šoli največ dela? Kaj največkrat popravljate?

Košnja trave, čiščenje in skrb za okolico. Največkrat pa sem do sedaj popravljal ure.

Kako se vam zdi to, da ste z ženo zaposlena na isti šoli?

Trenutno še lepo (se nasmeji).

Kakšni se vam zdimo učenci? Imamo dober odnos do stvari?

Učenci se mi zdite super. Vašega odnosa do stvari pa še ne morem oceniti, ker na šoli še nisem dovolj dolgo.

Gospod hišnik, želiva vam, da se na šoli dobro počutite še naprej.

Špela, Timea, 6. r.