NARAVOSLOVNI DAN

V torek, 29. 10. 2019, smo imeli učenci III. triade naravoslovni dan. Razdeljeni smo bili po razredih in imeli različne dejavnosti.
Učenci 7. razreda so z učiteljico Frančiško Hvalc najprej izdelovali živalsko in rastlinsko celico, nato pa so z učiteljico Natalijo Gorjanc mikroskopirali. Zadnjo uro so reševali delovne liste za matematiko z učiteljico Polono Kovač.
Učenci 8. razreda smo imeli do malice ustvarjalno delavnico z učiteljico Polono Kovač. Izdelovali smo spomin in igro človek ne jezi se, naslednji dve uri pa smo z učiteljem Matejem Berkom z metrom in koraki merili širino in dolžino igrišča. Zadnjo uro nam je pri izdelovanju glivne celice pomagala učiteljica Frančiška Hvalc.
Učenci 9. razreda so pri učiteljici Anici Novak najprej delali različne vzorce, potem so pri učiteljici Frančiški Hvalc izdelovali molekulo DNK. Zadnjo uro pa so pri učiteljici Nataliji Gorjanc izdelovali zgibanko dvojne vijačnice DNK.

Timeja Novak, 8. r.