NAŠI UČENKI NAJPROSTOVOLJKI OBČINE ŠENTJUR

V torek, 9. 4., je bila v IKC Šentjur podelitev priznanj najprostovoljcem v občini Šentjur. Tudi naši dve učenki Anjo Gračner in Julijo Gračner Krajnc smo na naši šoli predlagali za priznanje. Obrazložitev je komisijo prepričala in devetošolki Anja ter Julija sta dobili priznanje za najprostovoljki občine Šentjur za leto 2023 v kategoriji do 18 let. Skupaj z njima pa st še dve priznanji romali na Planino – in sicer sta priznanje dobila tudi aktivna prostovoljca s Planine Rožica Kneževec ter Rihard Stopinšek.

Učenki sta vestni, sodelovalni, in pogosto samoinciativni tako pri šolskih kot obšolskih dejavnostih. Na skupnost delujeta povezovalno. Na šoli sta veliko sodelovali pri aktivnostih devetošolcev (obveščanje odsotnih učencev o delu v šoli, pomoč pri učenju, organizacija in pomoč pri izvedbi srečelova, izdelovanja voščilnic, igrica 9. r.) kot tudi pri ostalih šolskih aktivnostih (novinarstvo, vodenje prireditev, šolska skupnost). Ob šoli pa sta dejavni v gasilskem društvu, sodelovali pa sta tudi kot animatorki v oratoriju.

Za priznanje jima čestitamo in jima želimo, da najdeta čas in moč za prostovoljne aktivnosti tudi v nadalje.