Svet zavoda sestavlja enajst članov, in sicer:

  • pet predstavnikov šole: Simona Senica, Matej Berk, Matej Romih, Nina Gradič Planko, Jožica Gračner;
  • trije predstavniki ustanovitelja: Marko Vouk, Nataša Kovač, Anton Špan;
  • trije predstavniki staršev: Martina Ostrožnik, Irena Robič Selič, Maja Gračner.

Predsednica: Simona Senica

Namestnik: Matej Berk

Mandat članov sveta šole je štiri leta in poteče 1. julija 2024.