POHVALA PROSTOVOLJKI TIMEJI

V sredo, 26. 5. 2021, je župan občine Šentjur mag. Marko Diaci Timeji Novak podelil pohvalo za trud in prostovoljno delo v lokalni skupnosti. Timeja je članica Mladih prostovoljcev na šoli. Sodelovala je v akcijah prostovoljcev, kot so Drobtinica, izdelovanje venčkov za starostnike, nastopala na prireditvah za starejše občane, širila znanje in aktivnosti prostovoljcev. Članica je že od 3. razreda dalje. Poleg tega več let zapored nudi medsebojno učno pomoč. Pred poukom ali po pouku se uči z učenci, jim snov dodatno razlaga, pripravlja vaje in z njimi utrjuje znanje. Dvakrat je bila predstavnica razredne skupnosti. V letu 2020 se je redno udeleževala sestankov šolske skupnosti, skrbela za pretok informacij med šolsko in razredno skupnostjo, prenašala razredne pobude na sestanke šolske skupnosti, prevzela naloge za izpeljavo šolskega parlamenta ter pripravila aktivnosti, ki jih je izpeljala na razrednih urah, npr. priprava in analiza ankete, izdelava plakata ipd. V sklopu projekta Simbioza je po pouku ostajala v šoli in starejšim krajanom pomagala pri usvajanju računalniškega znanja.