Spletna stranje za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.os-planina.si (v nadaljevanju: Spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je OŠ PLANINA PRI SEVNICI in avtorji fotografij iz spletnega mesta (www.pexels.com)

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana!

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej Spletni strani, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.os-planina.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

OŠ Planina pri Sevnici ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost OŠ Planina pri Sevnici za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

OŠ Planina pri Sevnici bo trudila, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar OŠ Planina niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnji Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-tega.

OŠ Planina pri Sevnici se bo trudila za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

OŠ Planina pri Sevnici lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatki, ki jih OŠ Planina pri Sevnici pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za lastno rabo in jih OŠ Planina pri Sevnici varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.