SAMOTESTIRANJE IN KARANTENE od 19. 1. 2022

Spoštovani starši!

Od srede, 19. 1. 2022, velja nekaj novosti v zvezi z odrejanjem karanten in samotestiranjem po visoko tveganem stiku s povzročiteljem bolezni COVID-19, in sicer:

  • Ob okužbi v oddelku se le ta ne napoti več v karanteno, temveč so učenci v šoli in se v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika dnevno samotestirajo v šoli.
  • Oddelek se napoti v karanteno, če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30  % učencev. Karantena traja sedem dni.
  • Navedenega samotestiranja namesto karantene na domu pa ni potrebno izvajati, če učenec predloži:

– dokazilo, da izpolnjuje pogoj prebolevnosti, pri čemer od potrjene okužbe ni preteklo več kot 45 dni ali

– dokazilo, da izpolnjuje pogoj prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem (druga in tretja alineja 2. člena Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22) ali

– dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejše od 24 ur od odvzema brisa.

Zaradi teh novosti sedaj učencem pripada 20 testov na mesec, ki jih dvignejo v lekarni in prinesejo v šolo.

Samotestiranje v oddelkih brez okužb bo še naprej teklo po ustaljenih postopkih trikrat tedensko.

Obveščamo vas še, da na področju obveznega nošenja mask ni nobenih sprememb. Enako velja tudi za izpolnjevanje pogoja PCT v prostorih šole.