SIMBIOZA GIBA

Tudi letos se je naša šola udeležila Simbioze Giba, ki se je je v celem tednu udeležilo približno 90 staršev.

Začeli smo jo s pohodom na Prapretno in na Sveto Trojico nad Jurkloštrom, starši pa so sodelovali tudi pri urah športa (štafetne igre). Štafetnih iger so se udeležili učenci od 1. do 5. razreda. Staršem je bilo prijetno. Bili so kondicijsko dobro pripravljeni. Na pohodu je bilo veliko staršev, medtem ko jih na urah športa ni bilo tako veliko.

Timea Guček, 6. r.