SODELOVANJE V MEDNARODNEM PROJEKTU ERASMUS+

Osnovna šola Planina pri Sevnici se je vključila v mednarodni projekt Erasmus+, ki bo trajal dve leti. Sodelovala bo z osnovnimi šolami iz Španije, Italije, Anglije in Grčije. Naslov projekta je Poklici prihodnosti – od tradicije do novih tehnologij. Vsaka šola bo raziskovala razvoj dveh poklicev, ki sta značilna za njeno okolico, in pri delu uporabljala različna IKT orodja in aplikacije. Glavni cilji našega projekta so: izboljšanje računalniške pismenosti in komunikacije v tujih jezikih, spodbujanje sodelovalnega učenja in projektnega dela ter varna raba interneta. Na šoli bomo izvajali različne dejavnosti, povezane s kulturno dediščino in računalništvom, in se udeleževali izmenjav za učitelje in učence.