ŠOLSKE POTREBŠČINE IN UČNA GRADIVA ZA ŠOL. LETO 2022/2023

Spoštovani starši!

Za  šolsko leto 2022/2023 smo pripravili seznam potrebščin,  ki jih učenci potrebujejo ter učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.

Učbenike si bodo učenci izposodili iz učbeniškega sklada, ostalo pa sami nabavite v knjigarnah ali naročite po spletu. Spodaj so povezave do spletnih strani nekaterih knjigarn (po abecedi), ki so nam poslale povezave:

DZS

KOPIJA NOVA

MLADINSKA KNJIGA