SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST

Čeprav so prvošolci že celo šolsko leto člani šolske skupnosti, smo jih sedaj sprejeli še uradno.