OCENJEVANJE ZNANJA

Preberite več

DNEVI DEJAVNOSTI

Preberite več
Prijava/odjava prehrane

JEDILNIK

Preberite več

Oddelčne skupnosti se prek svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja svoje delo opredeli v načrtu dela skupnosti učencev šole.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

V šolskem letu 2023/2024 je mentorica skupnosti učencev in šolskega parlamenta učiteljica Nina Gradič Planko.

Pogovorne ure

V letošnjem šolskem letu bomo pogovorne ure za učence izvajali po potrebi  učencev. Učenec se individualno dogovori z učitelji za pogovorno uro, če potrebuje dodatno razlago za snov, ki je ne razume ali je zaradi odsotnosti pri pouku ni slišal.
Pogovorne ure se lahko izvajajo pred poukom in v času, ko učenci čakajo na avtobus.