Imaš težave v šoli ali doma?
Se težko učiš?
Se ti zdi, da si na kakšnem področju še posebej nadarjen?
Ne veš kam po končani osnovni šoli?
Želiš na letovanje?
Ali pa bi rad samo z nekom poklepetal?

To je samo nekaj vprašanj, o katerih se lahko pogovoriš s svetovalno delavko.

Delo šolske svetovalne delavke opravlja svetovalna delavka Stanka Tanšek, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, spremljanju in evalvaciji ter karierni orientaciji. Pri karierni orientaciji se povezuje z zunanjimi institucijami. Svetuje staršem in skupaj z razredniki, ravnateljico in ostalimi učitelji obravnava nastale probleme.

Šolska svetovalna delavka tudi načrtuje in izvaja vpis otrok v osnovno šolo. Vpis v 1. razred poteka  v februarju. Poleg tega svetovalna delavka sodeluje z zunanjimi ustanovami pri pomoči učencem s posebnimi potrebami.

Starši lahko pri svetovalni delavki poiščete pomoč tudi, kadar imate težave s plačilom šolske prehrane, šole v naravi in drugih finančnih obveznostih v zvezi s šolo.