V šolske klopi se vračajo še preostali učenci

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolske klopi vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6., 7. in 8. razreda

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi otroci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) učenci ob ponovnem vstopu v šolo prinesejo podpisano izjavo pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. To izjavo prinese otrok v šolo prvi dan pouka. Če izjave ne morete natisniti, jo elektronsko izpolnite in po elektronski pošti pošljite razredničarki.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je posodobil zdravstvene omejitve za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS–2–CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino tega dokumenta seznanite: RSK za pediatrijo

Prihod v šolo/odhod domov

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit oz. individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Šolski prevozi bodo organizirani. Zjutraj bodo vozili po ustaljenih voznih redih, odvoz iz šole pa bo vse dni do konca šolskega leta po 6. šolski uri (ob 13.15). Vas pa, spoštovani starši, v skladu z navodili MIZŠ pozivamo, če je možno, da sami poskrbite za prevoz vaših otrok. Prevozniki imajo namreč pri prevozih še vedno omejitve.

Šolska prehrana (malica, kosilo)

Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020 (na podlagi prijav, ki jih imamo od prej). Če bi karkoli spremenili v zvezi s šolsko prehrano, to sporočite razredničarki oz. razredniku. Sprotne odjave in prijave prehrane pa bodo še naprej potekale na ustaljen način (telefonsko, preko e-pošte ali preko obrazca na spletni strani šole – v zavihku Starši – Šolska prehrana).

Zavedamo se, da je ponovni prihod v šolo stresen in negotov tako za učence kot tudi za starše. V šoli se bomo vsi skupaj potrudili, da bodo učenci šolski prag čim lažje prestopili in se počutili varne. Pri ozaveščanju otrok glede upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni pa seveda še naprej pričakujemo tudi vašo pomoč. Skupaj bomo zmogli.