VESEL BOŽIČ UČENCEM IN UČITELJEM PROJEKTNIH ŠOL V ERASMUSU+

COVID-19 je začasno ustavil tudi aktivno sodelovanje med našo šolo in drugimi evropskimi šolami, s katerimi sodelujemo v projektu Poklici prihodnosti. V španski, italijanski in angleški šoli se del učencev šola v šoli, del pa na daljavo. Grška šola je tako kot naša zaprta in pouk v celoti poteka na daljavo.

Kljub neugodni situaciji smo se odločili, da se z voščilom za božič približamo našim prijateljem po Evropi. Koordinatorice projekta so pripravile svoje voščilo, nekaj učencev pa se je na vsaki šoli naučilo voščiti »vesel božič« v petih jezikih – španščini, italijanščini, grščini, angleščini in slovenščini.