Vračanje učencev 1., 2., 3. in 9. razreda v šolske klopi

Spoštovani starši,

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem bo ministrica izdala sklep, ki bo določal, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje.

Ostali  učenci se do konca tega šolskega leta izobražujejo na daljavo.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, zato so potrebne organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Med najpomembnejšimi ukrepi NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

Starši učencev, za katere se bo vzgojno izobraževalno delo nadaljevalo v šoli, boste prejeli obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo od razrednikov po elektronski pošti.