ZAKLJUČILI SMO ŠOLSKO LETO

Na zaključni prireditvi smo razmišljali o domovini, samostojnosti, enotnosti, domačem kraju in občini ter širše, o marsikateri znamenitosti in še in še. Podelili smo tudi posebna priznanja, po razredih pa spričevala in druge pohvale ter se vsak glede na razredno klimo poveselili po svoje.

Zdaj pa, prosto po Tinkari Fortuna pojemo in plešemo: 

Počitnice so darilo za vse,

to je čas za nas in za prijatelje.